Interpellation om vårdnära service

Interpellation LTV 150198

Datum

2015-02-06

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

vårdnära service

Maria Dellham (M) har den 6 februari 2015 lämnat in interpellation i vilken hon ställer frågorna:

  • Hur mycket tid ägnar vårdpersonal inom Landstinget Västmanland idag till att utföra arbetsuppgifter som inte är direkt vårdelaterade?
  • I vilken omfattning har man försökt reducera arbetsuppgifter från vårdpersonal som inte är direkt vårdrelaterade?

Interpellationen har godkännts av Landstingsfullmäktige den 6 februari 2015 § 17, och kommer att behandlas vid nästa sammanträde.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av