Interpellation om situationen på barnkliniken

Interpellation LTV 150188

Datum

2015-02-05

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

akuten, barn, barnakuten, stängning, vårdplats

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellation inlämnad den 5 februari 2015 frågorna:

  • Om vårdplatser stängs på barnkliniken, placeras då barnen på vuxenavdelning  i Västmanland, skickas de till annat sjukhus eller hur kommer man att lösa situationen?
  • Finns en plan för hur stora akuten i Västerås ska klara trycket om barnakuten stängs nattetud, om ja hur ser planen ut?
  • Vilka strategier finns för att stabilisera personalsituationen på barnkliniken?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 §18, vid behandlingen yttrade sig, Malin Gabrielsson (KD) och Kenneth Östberg (S).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av