Interpellation om landstingets plan angående våld i nära relationer

Interpellation LTV 150184

Datum

2015-02-04

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

kvinnofrid, plan, våld

Helena Hagberg (FP) ställer i interpellation inlämnad den 4 februari 2015 frågorna:

  • I vilket skerde i framskrivningsprocessen befinner sig respektive handlingsplan?
  • Vilka åtgärder avser du att som ansvarigt landstingsråd att vidta för att se till att processerna framskrider i enlighet med respektive tidsplan?

Interpellaationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 § 18, vid behandlingen yttrade sig, Helena Hagberg (FP), Hans Jansson (V), Barbro Larsson (C) och landstingsdirektör Monica Berglund.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av