Interpellation om införande av rotavirusvaccination i vaccinationsprogrammet

Interpellation LTV 150172

Datum

2015-02-03

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

nationellt, Rotavirus, spädbarn, Vaccination, vaccinationsprogram

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellation inlämnad den 3 februari 2015 frågorna:

  • Hur månag barn skulle vara aktuella att vaccinera mot rotavirus i Landstinget Västmanland
  • Vilken kostnad/besparing skulle det innebära för Landstinget Västmanland om kostnadsfri rotavaccination av barn i åldern 0-6 månader erbjuds?
  • Har den röd-gröna landstingsmajoriteten övervägt att erbjuda rotavaccination till barn i åldern 0-6 månader i avvaktan av ett eventuellt tillägg i det nationella vaccinationsprogrammet?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 § 18, vid behandlingen yttrade sig, Birgitta Andersson (C)och Kenneth Östberg (S).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av