Interpellation om elsanerade rum

Interpellation LTV 150110

Datum

2015-01-22

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

elsanerade, elöverkänslig, strålning

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellation inlämnad den 22 januari frågorna:

  • I vilken omfattning används elsanerade rum på Västmanlands sjukhus?
  • Är personalen utbildad i hur man bemöter elöverkänsliga?
  • Anser ansvarigt landstingsråd att elsanerade rum är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet?

Interpellationen har behandlats av landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 § 18, vid behandlingen yttrade sig Stephanie Bruksgård, Kenneth Östberg, Tomas Högström, Rigmor Åkesson.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av