Interpellation om samordnad individuell vårdplan i Landstinget Västmanland

Interpellation LTV 150189

Datum

2015-02-05

Författare

Barbro Larsson (C)

Barbro Larsson (C) har den 5 februari 2015 lämnat in en interpellation om samordnad individuell vårdplan i Landstinget Västmanland.

I interpellationen ställs frågorna:

  • Följer Landstinget Västmanland gällande lagstiftning om samordnad individuell vårdplan?
  • Hur säkerställer vi att detta görs?
  • Hur många SIP har genomförts sedan lagstiftiningen började gälla?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 18 februari 2015 § 18, vid behandlingen yttrade sig Barbro Larsson (C), Juha Rundgren (V), Birgitta Andersson (C).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av