Interpellation om Barn och ungdomspsykiatrin uppfyller vårdgarantin

Interpellation LTV 141684

Datum

2014-11-18

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

barn, BUP, psykiatri, unga, ungdom, vårdgaranti

Tomas Högström (M) ställer i interpellation inlämnad den 17 november 2014 frågorna,

  • Finns det någon grund till påståendet att BUP uppfyllt vårdgarantin på pappret men inte i verkligheten?
  • Hur avser den rödgröna landstingsledningen att i sådana fall åtgärda problematiken?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 19 februari 2015 § 18, vid behandlingen av interpellationen yttrar sig Tomas Högström (M), Juha Rundgren (V) och Ingvar Nordén (KD)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av