Interpellation om asylhälsa

Interpellation LTV 150182

Datum

2015-02-04

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Nyckelord

Asylhälsa, flykting, Invandrare, Invandring

Anita Lilja.Stenholm ställer i interpellation den 4 februari 2015 frågorna:

  • Hur har asylhälsan och landstingets sjukvårdsinrättningar planerat och förberett sig för att  ha beredskap att ge den vård som de asylsökande behöver nu och i framtiden?
  • Vilka sjukvårdande insatser som det finns behov av bedömer du finns att tillgå?
  • Är ekonomiska resurser avsatta till de ökade behoven av sjukvård för dessa grupper?
  • Har någon inventering skett gällande behoven av sjukvårdande insatser i samråd med Migrationsverket?

Landstingsfullmäktige har behandlat ärendet den 19 februari 2015 §18, vid behandlingen av interpellationen yttrade sig Anita Lilja-Stenholm (FP), Juha Rundgren (V) och Aurora Pirraku Eriksson (S)

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av