Interpellation om landstingets roll på arbetsmarknaden

Interpellation LTV 141398

Datum

2014-10-13

Författare

Sverre Linton (M)

Nyckelord

lärling, treinee, utbildning

Sverre Linton (M) ställer i interpellationen följande frågor:

  • I vilken omfattning kommer Landstinget Västmanland att skapa "traineeplatser" inom vården?
  • Finns det resurser för att handleda dessa personer?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 22 oktober 2014 § 135

Vid behandlingen har Sverre Linton (M)  Denise Norström (S), Kenneth Östberg (S), Anna Nikula (S), Malin Gabrielsson (KD), Andreas Porswald (MP), Thomas Högström (M) och Tommy Levinsson (S) yttrat sig.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av