Interpellation om överviktsenheten

Interpellation LTV 141395

Datum

2014-10-13

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

fetma, viktminskning, överviktsenhet

Maria Dellham (M) ställer i interpellationen frågorna:

  • Hur säkerställer man att patienten har genomgått traditionella försök till viktminskning innan de kommer till Överviktsenheten?
  • I vilken omfattning arbetar landstinget på primärvårdsnivå med att minska problemen med övervikt och fetma?
  • Vad erbjuds de patienter som efter utredning inte är lämpliga för överviktsoperation?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 22 oktober 2014 § 135

Vid behandlingen har Maria Dellham (M), Kenneth Östberg (S) och Rigmor Åkesson (S) yttrat sig.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av