Interpelation om avskaffande av lagen om vårdval

Interpellation LTV 141367

Datum

2014-10-08

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

LOV, Vårdval

Helena Hagberg (FP) frågar i interpellationen "Vad menar egentligen Löfvén?" om vad det som regeringsförklaringen säger om avskaffande av den tvingande lagen om vårdval i primärvården innebär för landstinget, de privata vårdgivarna och vårdtagarna i Västmanland?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 22 oktober 2014 § 135.

Vid behandlingen har Helena Hagberg (FP), Pernilla Rinsell (MP), Kenneth Östberg (S) och Denise Norström yttrat sig.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av