Interpellation om sjuksköterskebristen

Interpellation LTV 141397

Datum

2014-10-13

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

nyutexaminerad, sjuksköterska, utbildning

Malin Gabrielsson (KD) ställer i interpellationen frågorna;

  • Vilka planer finns på att förbättra introduktionen för nyutexaminerade sjuksköterskor?
  • När kommer dessa planer bli verklighet?
  • Vilka förändringar har gjorts runt omhändertagandet av sjuksköterskestudenter det senaste året?

Interpellatiopnen behandlades av Landstingsfullmåktige den 22 oktober 2014 § 135, vid behandlingen yttrade sig Malin Gabrielsson (KD), Lena Johansson (S) och Kenneth Östberg (S).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av