Interpellation om dett finns hopp för bättre samverkan mellan skola och vård

Interpellation LTV 141396

Datum

2014-10-13

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Nyckelord

barn, psykisk ohälsa, samverkan, skola

Ingvar Nordén (KD) frågar i interpellationen:

  • finns tankar på att stärka kopplingen mellan skolan och BU-hälsan?
  • vad har hänt med utredningan av VITS-modellen hos VKL?
  • avser du ta initiativ för att försöka få till ett ännu bättre samarbete kring barn och unga som drabbats av psykisk ohälsa?

Interpellationen har behandlats i Landstingsfullmäktige den 22 oktober § 135

Vid behandlingen av interpellationen  har Malin Gabrielsson (KD), Lena Johansson (S) och Kennet Östberg (S) yttrat sig.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av