Interpellation om kompetens på akutmottagningarna

Interpellation LTV 141189

Datum

2014-09-15

Författare

Barbro Larsson (C)

Nyckelord

akuten, AT-läkare, jour, kompetens, krav, patientsäkerhet

Barbro Larsson (C) skriver i interpellationen om läkarkompetensen på akutmottagningarna som under våren debatterats i media.

Frågorna som ställs är:

  • Använder Landstinget Västmanland AT-läkare/icke legitimerde läkare i jourlinjerna på akutmottagningarna?
  • Om så är fallet, inom vilka specialitteter?
  • Om så är fallet, har Landstinget Västmanland sänkt sina krav på patientsäkerheten?

Interpellationen har behandlats i Landstingsfullmäktige den 19 november 2014 § 154 a)

Vid behandlingen av interpellationen har Barbro Larsson (C), Juha Rundgren (V) och Malin Gabrielsson (KD) yttrat sig.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av