Registrering av hjärtstatare/defibrillatorer

Motion LTV 121258

Datum

2012-12-17

Författare

Ida Lindh (L)

Nyckelord

defibrillator, Hjärtstarsregistret, hjärtstartare

Motionären Ida Lindh (FP) föreslår:

  • att samtliga defibrillatorer inom Landstinget Västmanland ska registreras i Hjärtstartarregistret.

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-04-17 § 51

                                 * att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av