Interpellation om utebliven kömiljard

Interpellation LTV 141624

Datum

2014-11-06

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

ekonomi, kömiljarden

Helena Hagberg (FP) skriver interpellationen om den så kallade kömiljarden och dess betydelse för Landstinget Västmanland och regeringens beslut att avskaffa kömiljarden.

Frågan som ställs är: "Vilka åtgärder har landstingsledningen vidtagit och kommer att vidta för att systematiskt och långsiktigt komma tillrätta med sjukhusets dåliga ekonomi och den ytterligare belastning som de uteblivna kömiljonerna kommer att innebära?"

 

Interpellationen har behandlats i Landstingsfullmäktige den 19 november 2014 § 154 d)

Vid behandlingen har Helena Hagberg (FP), Kenneth Östberg (S), Malin Gabrilsson (KD) och Birgitta Andersson (C) yttrat sig.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av