Interpellation om självmorden i Västmanland

Interpellation LTV 141190

Datum

2014-09-15

Författare

Barbro Larsson (C)

Nyckelord

självmord, statistik

Barbro Larsson(C) skriver i interpellationen att de siffror som redovisas för landstingsstyrelsen är lägre än de som redovisas i media. "Jag finner det som märkligt att vi inte fått rätt underlag till styrelsen då alla självmord skall rapporteras."

Frågan som ställs är: Hur skall ansvarigt landstingsråd göra för att säkerställa underlaget till styrelsen?

Interpellationen har besvarats på Landstingsfullmäktiges sammanträde 19 november 2014 § 154 b)

Vid behandlingen av interpellationen yttrade sig Barbro Larsson (C) och Kenneth Östberg (S).

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av