Interpellation om att inkludera särskolan i undersökningen som sammanställs i rapporten "Liv och hälsa ung"

Interpellation LTV 141623

Datum

2014-11-06

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

elev, enkät, särskola, undersökning

Helena Hagberg (FP) har lämnat in en motion gällande rapporten "Liv & hälsa ung" som gjorts baserat på en enkätundersökning bland elever årskurs sju och nio samt gymnasiets årskurs två.

I interpellationen ställs frågan:

- har Landstinget Västmanland för avsikt att inkludera särskolans årskurser morsvarande de som idag ingår i undersökningen "Liv och hälsa ung" och redovisa resultatet på ett sätt som kan jämföras med den ursprungliga undersökningens resultat? 

Landstingsfullmäktige har behandlat ärendent den 19 november 2014 § 154 c)

Vid behandlingen av interpellationen yttrar sig Helena Hagberg (FP och Pernilla Rinsell (MP).

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av