Interpellation angående landstingets ansvar för ledamöternas valbarhet

Interpellation LTV140657

Datum

2014-06-04

Författare

Stig Henriksson (V)

Nyckelord

ansvar, John Bergström, valbarhet

Stig Henriksson (V) ställer i interpellation frågan om landstingets ansvar för ledamöternas valbarhet.

Interpellationen inkom vid fullmäktiges sammanträde 2014-06-17 varpå fullmäktige beslutade att den fick besvaras vid septembersammanträdet.

Interpellationen besvarades av Landstingsfullmäktige den 24 september 2014 § 109.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av