Hälsocentra

Interpellation LTV120413

Datum

2012-04-18

Författare

Asta Matikainen Lecklin (M)

Nyckelord

familjeläkare, hälsocentra, hälsocenter, FLM, familjeläkarmottagning

Interpellanten Asta Matikainen Lecklin (M) frågar:

  • Kommer ersättningen för folkhälsouppdraget att flyttas från familjeläkarna till hälsocentra?
  • Hur säkerställs familjeläkarmottagningarnas möjlighet att utveckla egna, kreativa lösningar gällande exempelvis övervikt?
     

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av