Motion ang. patientavgifterna

Motion LTV 140909

Datum

2014-07-31

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

patientavgifter, vårdgaranti


 

Tomas Högström (M) yrkar att patienter i Landstinget Västmanland som inte får vård inom vårdgarantins ramar slipper betala patientavgift.

Landstingsfullmäktige beslutade den 18 februari 2015 § 16

  • att avslå motionen.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av