Om interprofessionell utbildning i team

Interpellation LTV 140658

Datum

2014-06-04

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) frågar ansvarigt landstingsråd om studenter från olika yrkesgrupper ges möjlighet att träna interprofessionell kompetens vid Landstinget Västmanland? Vilka yrkesgrupper involveras? Finns det en kontinuitet och uppföljning i detta arbete så att studenter ges möjlighet att ständigt förbättra sina kunskaper under olika delar av sin utbildning?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av