Parkeringsytor vid Västmanlands sjukhus Västerås

Interpellation LTV 140651

Datum

2014-06-03

Författare

Maria Dellham (M)

Maria Dellham (M) frågar ansvarigt landstingsråd: När kan den tomma ytan framför Västmanlands sjukhus Västerås tas i anspråk som parkering?
 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av