Om kreativa och kulturella näringar

Motion LTV 140728

Datum

2014-06-17

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) föreslår att Landstinget Västmanland arbetar fram en strategi- och handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Västmanland.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014

  • att avslå motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av