Samarbetsmodell mellan Landstingets psykiatriska öppenvård och Socialtjänsten i Västerås.

Motion LTV 120999

Datum

2012-10-18

Författare

Roy Cederbäck (KD), Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

psykiatri, socialtjänst, Södertäljemodellen

Motionärerna föreslår:

  • att Landstinget Västmanland med utgångspunkt från "Södertäljemodellen" utreder en samarbetsmodell mellan landstingets psykiatriska öppenvård och socialtjänsten i Västerås.

Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 § 99

  • att bifalla motionen.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av