Landstinget Västmanland och världens alla appar

Motion LTV 140540

Datum

2014-05-13

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Nyckelord

app

Malin Gabrielsson (KD) föreslår att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag

  • att i samarbete med representanter för olika yrkeskårer inleda ett arbete för att utvärdera och sprida kunskap om relevanta appar och
  • att utreda behovet av ett gemensammt förhållningssätt kring appar, gärna i samarbete med annat landsting.

Landstingsfullmäktige beslutade den 18 februari § 15

  • att avslå motionen.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av