Ta fram en plan för att förbättra könsbalansen inom landstinget

Motion LTV 121115

Datum

2012-11-12

Författare

Ida Lindh (L)

Landstingsfullmäktige beslutade den 23 april 2014 att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av