Ta fram en plan för att förbättra könsbalansen inom landstinget

Motion LTV 121115

Datum

2012-11-12

Författare

Ida Lindh (L)

Landstingsfullmäktige beslutade den 23 april 2014 att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av