Se över inflödet av patienter till barnakuten

Motion LTV 130044

Datum

2013-01-10

Författare

Roy Cederbäck (KD), Malin Gabrielsson (KD)

Interpellanterna yrkade att fullmäktige skulle ge landstingsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning kring barnakutens ökade antal besökare.

 

Fullmäktige beslutade den 23 april 2014 att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av