Motion angående att göra landstingets diarium tillgängligt på Internet

Motion LTV 130421

Datum

2013-04-11

Författare

Sverre Linton (M)

Interpellanten yrkar att landstinget gör diariet tillgängligt på Internet.

 

Fullmäktige beslutade den 23 april 2014 att bifalla motionen.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av