Angående SMS-larm vid hjärtstopp

Interpellation LTV 140428

Datum

2014-04-11

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Interpellantens motion om att införa försöksverksamhet med SMS-larm till frivilliga livräddare vid hjärtstopp avslogs 2012, med hänvisning till att försöksverksamhet pågick i Stockholm och att ingen utvärdering gjorts, och ställer därför följande fråga.

  • När är det dags att lyfta upp frågan om SMS-larm och utreda hur och i såfall när SMS-larm kan införas i Västmanland?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av