Angående landstingets nya bageri

Interpellation LTV 140430

Datum

2014-04-11

Författare

Maria Dellham (M)

Landstinget ska bygga eget bageri för en miljon kronor och interpellanten ställer därför följande frågor.

  • Bör inte investeringar av denna dignitet tas upp som ett beslutsärende i Kostnämnden?
  • Är det själklart att driva bageriet i landstingets regi?
  • Är hembakta bullar en prioritering från de rödgrönas sida med tanke på landstingets ansträgda ekonomi?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av