Möjligheterna till förtäring på förlossningen

Interpellation LTV 140436

Datum

2014-04-17

Författare

Johan Widén (M)

Interpellanten konstaterar att det på förlossningen endast tillhandahålls förtäring för de blivande mödrarna och inte för deras partners och ställer därför följande fråga.

  • Finns det planer på att förbättra möjligheterna till förtäring för blivande mödrars partners på förlossningen?

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av