Bristen på tandsköterskor

Interpellation LTV 140435

Datum

2014-04-11

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten ser att det under de kommande åren väntas bli stor brist på tandsköterskor och ställer därför följande frågor.

  • Hur ser rekryteringsbehovet av tandsköterskor ut för Folktandvården AB i Västmanland under de kommande åren?
  • Vilken strategi har Folktandvården AB i Västmanland för att rekrytera tandsköterskor?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av