Gällande medel till Barn- och ungdomshälsan

Interpellation LTV 140432

Datum

2014-04-11

Författare

Helena Hagberg (L)

I landtingsplanen som antogs av landstingsfullmäktige i juni 2013, höjdes inte anslaget till Barn- och ungdomshälsan och ställer därför följande frågor.

  • Kommer Barn- och ungdomshälsan att tilldelas ett anslag som motsvarar de faktiska kostnadsökningarna som utvidgningen inneburit i den rödgröna landstingsplanen för perioden 2015-2017?
  • Om ja, hur mycket kommer ni att öka anslaget för verksamheten?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av