Missbruksvården för unga i länet

Interpellation LTV 140431

Datum

2014-04-11

Författare

Maria Dellham (M)

Interpellanten ser att droganvändningen har ökat i länet och ställer därför följande fråga.

  • Har alla unga i Västmanland likvärdig tillgång till stöd och rådgivning vid missbruk av alkohol och narkotika?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av