När är det personalens tur?

Interpellation LTV 140406

Datum

2014-04-07

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Interpellanten ser att det stora antalet hyrläkare utgör ett hot mot såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö och landstingets ekonomi och ställer därför följande frågor.

  • Hur ser delmål och resultat ut för 2014 vad gäller hyrläkare?
  • När kan vi förvänta oss märkbara åtgärder för att förbättra arbetsmiljön inom primärvården?
  • Hur kan vi säkerställa att i synnerhet barn och gamla som ofta besöker sin familjeläkare får en bättre kontinuitet i sin vård - på kort sikt?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av