Laddstolpar med avgiftsfri parkering i anslutning till Västmanlands sjukhus

Motion LTV 140450

Datum

2014-04-15

Författare

Johan Widén (M)

Nyckelord

elbil, laddstolpe, miljö

Interpellanten Johan Widén yrkar att Landstinget Västmanland installerar laddstolpar med avgiftsfri parkering i anslutning till Västmanlands sjukhus.

Landstingsfullmäktige beslutade den 11 november 2014 § 150

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av