Kan MOFFA-verksamheten utvecklas?

Interpellation LTV 140354

Datum

2014-03-27

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

MOFFA, palliativ vård

Interpellanten Birgitta Andersson (C) frågar:

  • Hur många hembesök för vård görs i genomsnitt per månad idag av MOFFA?

  • För majoriteten några diskussioner om att utveckla MOFFA-verksamheten så att den kan vara en del av den palliativa vården?       

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av