Blodgivningen vid Västmanlands sjukhus

Interpellation LTV 140185

Datum

2014-03-24

Författare

Joakim Widell (KD)

Nyckelord

Blodgivarbuss, Blodgivning

Interpellanten Joakim Widell (KD) frågar:

  • Är det möjligt att utöka tiderna för att ge blod och plasma vid länets 4 blodgivarcentraler?

  • Finns det planer på att ordna fram en egen blodgivarbuss i länet för att oftare besöka länsdelar utan blodgivarcentral och som service till personal på större arbetsplatser i länet?

  • Finns det möjlighet att ordna med trombocytgivning vid Västmanlands sjukhus?

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av