Självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel.

Motion Ltv 140331

Datum

2014-03-24

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

självtest, Waranbehandling

Motionären Birgitta Andersson (C) föreslår:

  • att landstingsstyrelsen ges uppdraget att utreda möjligheterna till ökad självtestning och egenvård vid behandling med blodförtunnande läkemedel för utvalda patienter.

  • att utredningen omfattar kostnader och konsekvenser för införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för dessa patienter.

 Landstingsfullmäktige biföll motionen den 22 oktober 2014 § 132 och beslutar att

  • uppdra  åt landstingsdirektören att verkställa beslutet om utredning av möjligheterna til ökad självtestning och egenvård vid behandling med blodförtunnande läkemedel för utvalda patienter, samt
  • att utredningen ska omfatta kostnader och konsekvenser för införande av en kostnadsfri bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av