Säkerhetsnålen

Motion LTV 140308

Datum

2014-03-19

Nyckelord

patientsäkerhetsarbete, pris, säkerhetsnålen

Motionärerna Birgitta Anderssson med flera (C) föreslår:

  • att Landstinget Västmanland inför en utmäkelse för arbetet med systematiskt patientsäkerhetsarbete - Särkerhetsnålen - för att ytterligare förstärka vikten av att arbeta med patientsäkerhet och för att ge avdelningar/enheter en morot.

 Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 108,

  • att bifalla motionen

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av