Angående lättakuten

Interpellation LTV 140312

Datum

2014-03-19

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

lättakuten

Interpellanten Tomas Högström (M) frågar:

  • Hur påverkas primärvården av inrättandet av lättakuten?

  • Vad blir de ekonomiska konsekvenserna av att lättakuten inrättas och erbjuder akuttider under dagtid i konkurrens med primärvården?        

  • Hur avtalsregleras den nya situationen som primärvården hamnar i med anledning av driften av lättakuten?

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av