Kostnadsfri sjukvård i Landstinget Västmanland, utvärdering och kostnader för personer som vistas i landet trots avslag på asylansökan.

Interpellation LTV 140293

Datum

2014-03-13

Författare

Börje Brandhill (SD)

Nyckelord

kostnadsfri sjukvård

Interpellanten Börje Brandhill (SD) frågar:

1. Hur många utlänningar, som fått avslag på asylprövning, har sökt vård inom Västmanlands landsting?

2. Hur har kostnaderna för dessa brottsliga utlänningar drabbat skattebetalarna i Västmanland?

3. På vilket/vilka sätt har kostnaderna belastat budgeten? Har omprioritering skett?

4. I vilken utsträckning har vård- och operationsköerna blivit förlända?

5. I vilken utsträckning - dagar, veckor, månader - har väntetiden för svenskar, som står i vård- och operationsköer, förlängts pga att utländska brottslingar beviljas vård i vårt landsting?

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av