Inrätta äldrevårdscentraler (ÄVC) för äldre!

Motion LTV 131215

Datum

2013-12-18

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

äldrevård, ÄVC

Motionären Helena Hagberg (FP) föreslår:

  • att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en äldrevårdscentral i enlighet med vad som beskrivs i denna motion.

Landstingsfullmäktige beslutade den 24 september 2014 § 98

  • att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av