Hyrläkare

Interpellation LTV 130677

Datum

2013-06-28

Författare

Agneta Hesselager (M)

Nyckelord

hyrläkare, stafettläkare

Interpellanten Agneta Hesselager (M) frågar:

  • När kommer översynen av hyrläkarberoendet att rapporteras?

        -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-09-18 §§ 101 a) och 103 b)

                                  *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av