Angående landstingets ekonomi.

Interpellation LTV 140147

Datum

2014-02-10

Författare

Sverre Linton (M)

Nyckelord

arbetsgivaravgifter för unga

Interpellanten Sverre Linton (M) frågar:

  • Räknar de rödgröna i sitt budgetarbete för att kunna möta de ökade kostnaderna som kan komma med en socialdemokratisk regering?           
  • Och om så är fallet, var planerar Socialdemokraterna att ta pengarna till de ökade utgifterna ifrån?           

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av