Redovisning av planer och programarbete för ekonomi i balans.

Interpellation LTV 140145

Datum

2014-02-07

Författare

Gunnar Björnstad (M)

Nyckelord

ekonomi i balans, planer, programarbete

Interpellanten Gunnar Björnstad (M) frågar:

  • Hur detaljerat kommer planer och programarbete för ekonomi i balans och resultat av detta att redovisas i den kommande årsredovisningen för 2013?
  • Är förvaltningen nöjda med det sätt som resultat redovisats och mottas av landstingsstyrelsen eller borde det ställas andra krav på både redovisning från förvaltningen och uppföljning av landstingsstyrelsen? 

  • Vad är idag, februari 2014, det samlade resultatet av programarbetet enligt det beslutade programarbete per december 2012 samt den vid 2 oktober beslutade planen?  

       -   Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 §§ 15 f) och 16 f)

                                  *  att anse interpellationen besvarad    

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av