Remisstvånget till specialistvården.

Interpellation LTV 140141

Datum

2014-02-06

Författare

Tomas Högström (M)

Nyckelord

remissfrihet, specialistvården

Interpellanten Tomas Högström (M) frågar:

  • När avser de rödgröna att avskaffa remisstvånget till specialistvården?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 §§ 15 e) och 16 e)

                                *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av