Var tog vårdgarantins medel vägen?

Interpellation LTV 140130

Datum

2014-02-04

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

BUP, kömiljarden

Interpellanten Helena Hagberg (FP) frågar:

  • På vilket sätt kommer de statliga medel som BUP Västmanland har erhållit under 2013 verksamheten tillgodo?

         -  Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 §§ 15 c och 16 c

                                   *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av