BU-hälsans uppdrag.

Interpellation LTV 140132

Datum

2014-02-04

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

Barn- och ungdomshälsan, Mödra- och barnhälsovårdspsykologerna

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  • Hur många remisser får BU-hälsan för barn i åldersgruppen 0-6 år?

  • Var går skiljelinjerna i Mödra- och barnhälsovårdspsykologernas och BU-hälsans uppdrag när det gäller barn 0-6 år?

     

       -  Landstingsfullmäktige beslutade 2014-02-19 §§ 15 d) och 16 d)

                                 *  att anse interpellationen besvarad

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av